Hannah Kockx

Het Poetisch Herbarium is een doorlopend en steeds aangroeiend project en vormt een verzameling tekeningen van planten 'in het wild' opgetekend.